Reklamácie

Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak, a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom.

V prípade vrátenia tovaru do 14 dní od prevzatia použite inštitút odstúpenia od zmluvy.

Postup:

1. Tovar starostilivo zabaľte, tak aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

2. Vytlačte a vyplnte tento formulár, ktorý priložíte do balíka ku reklamovanému tovaru.

3. Balík zašlite na adresu: ZAZZA, s.r.o., P.O. BOX 131, 08001 Prešov, Slovenská republika. 

4. Po prezretí tovaru určíme spôsob vybavenia reklamácie. V prípade potreby, zašleme tovar na odborné posúdenie autorizovanej osobe.

Podrobný postup nájdete v reklamačnom poriadku.