Povinné informácie

Poskytovateľ služieb:

ZAZZA, s.r.o.,
sídlo Petöfiho 4, 080 01 Prešov, Slovenská republika
poštová adresa ZAZZA, s.r.o., P.O. BOX 131, 080 01 Prešov
IČO: 47 336 871, DIČ: 2023824770, IČ DPH: SK2023824770

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 28409/P

e-mail: info@zazza.sk 

tel.: +421 222 200 170

 

Orgán dohľadu:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596
e-mail: pr@soi.sk